RTCYPP News 2.5.19

Küresel Din, Barış ve Güvenlik Zirvesi’nde #FaithForRights konulu Açıklama 

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, 29 Nisan 2019 tarihinde gerçekleşen Küresel Din, Barış ve Güvenlik Zirvesi’nde Haklara Yönelik İnanç konulu açıklamasında dini liderlerin ve toplulukların rolünü ele aldı. 

“Haklara Yönelik İnanç” çerçevesi, siyasi kazançlar veya seçim gayeleri uğruna dinleri, inançları veya onların müritlerini araçsallaştıran dışlayıcı yorumları hoşgörüyle karşılamamaya dair bir taahhüdü de içermektedir. Haklara Yönelik İnanç girişiminin 18 taahhüdü, adada insan hakları eğitim projelerinde kullanılmak üzere, Kıbrıs Barış Sürecinin Dini Yolu tarafından Yunanca ve Türkçeye çevrilmiştir.”

Tam açıklama için şurayı okuyabilirsiniz: https://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24531&LangID=E

Veya şu link üzerinden videoyu izleyebilirsiniz: https://www.ohchr.org/EN/Issues/FreedomReligion/Pages/FaithForRights.aspx

 

RTCYPP News 9.5.19

Hala Sultan Tekkesi’nde İftar 

8 Mayıs akşamı RTCYPP Haklara Yönelik İnanç Ağı ve RTCYPP Dil Sınıfları katılımcıları, bir iftara katılmak üzere Hala Sultan Tekkesi’ne ziyarette bulunmak için RTCYPP Ofisi’ne eşlik ettiler ve birkaç gün önce başlayan mübarek Ramazan ayının barış içerisinde geçmesi için en iyi dileklerini ilettiler. 

Gün doğumundan güneş batımına dek süren oruç, güneşin güzel Tuz Gölü üzerinden battığı sırada hurma ve meyve suyuyla açıldı. Hala Sultan Tekkesi imamı, tüm katılımcıları samimi bir şekilde karşıladı ve herkes lezzetli yemekleri paylaştı. Daha az şanslı olanlara yönelik empati, cömertlik ve yardımlaşma, Ramazan döneminde teşvik edilen değerlerden bazılarıdır.  Camiler açısından ise günbatımının ardından her gece yemek ve sıcak bir ortam sağlamak suretiyle bu değerleri uygulamaya geçirmek bir adet olagelmiştir. 

Birbirini tanımak, birbirleriyle geleneklerini paylaşmak, Kıbrıs’ın dini liderlerinin desteklediği, RTCYPP Ofisi’nin de adadaki farklı inanç toplulukları arasında güven inşası ve saygının güçlendirilmesi amacıyla koordine ettiği faaliyetler kapsamında yer almaktadır.

“Hala Sultan Tekkesi’ndeki karşılamadan müteşekkiriz ve ziyaretçi gruptaki herkese katılımları ve birbirlerine gösterdikleri derin saygıdan dolayı teşekkür ederiz,” dedi RTCYPP Ofisi direktörü Salpy Eskidjian.  “Birbirinin geleneklerini öğrenmek, anlamak ve bunlara saygı duymak, barışçıl şekilde bir arada yaşamanın ve uzlaşının temel bir unsurudur.” 

Akşam gerçekleşen etkinlik, Kıbrıs toplumunun farklı boyutları arasında dinin rolünü araştıran Kanadalı bir film ekibi tarafından belgelendi. 

#KnowYourNeighbour #RespectOneAnother #Faith4Rights

RTCYPP News 27.5.19

Din ve İnanç Özgürlüğüne dair Çağdaş Meseleler hakkında Bölgesel Konferans, Erivan 

RTCYPP Ofisi Direktörü, Avrasya Ortaklığı Vakfı’nın Erivan’da 24 Mayıs günü gerçekleştirdiği Din ve İnanç Özgürlüğüne dair Çağdaş Meseleler hakkında 2019 yılı Bölgesel Konferansı’nda konuşmak üzere davet ettiği uluslararası uzmanlardan biriydi. 

Konferans, Kafkaslar’dan kilit paydaşlar için din ve inanç özgürlüğü konusundaki durumu ve gelişmeleri farklı perspektiflerden tartışma imkanı sundu. Konferans sırasında din ve ifade özgürlüğü alanındaki küresel zorluklara, çatışma dönüşümünün bir aracı olarak dinler-arası diyaloga ve eğitim ve birbiriyle çelişen haklar meselelerine dair oturumlar çerçevesinde ufuk açıcı tartışmalar gerçekleşti. 

Konferansa, BM ve AGİT’ten din ve inanç özgürlüğü konusunda uluslararası uzmanlar, uluslararası kurum temsilcileri, diplomatik temsilciliklerin üyeleri, dini liderler ve gruplar, hükümet temsilcileri ve her iki ülkenin de sivil toplum üyeleri katıldı. 

Ermenistan Başbakanı konferans açılışına katıldı ve açılış konuşmasını gerçekleştirdi. Beraberinde BM Temsilciliği’nin başkanı, Hollanda büyükelçisi ve Din ve İnanç Özgürlüğü Özel Raportörü de bulunuyordu (video link yoluyla). 

Konferans, Hollanda Krallığı’nın Ermenistan ve Gürcistan nezdindeki Büyükelçiliği tarafından desteklendi. 

RTCYPP News 4.6.19

Kıbrıs’ın Hıristiyan Dini Liderleri tarafından Ramazan Bayramı için Ortak Mesajı
4 Haziran 2019

Ramazan Bayramı vesilesiyle, Kıbrıs’ın Hıristiyan dini liderleri – Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu II. Chrysostomos, Ermeni Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Koren, Maronit Kilisesi Başpiskoposu Soueif ve Latin Patrik Vekili Peder Kraj, Kıbrıs müftüsü Dr. Talip Atalay ve Kıbrıs’taki tüm Müslüman müminlere yönelik olarak ortak bir mesaj yayımladı ve onların Ramazan Bayramı’nı kutladı. 

 “Ramazan’ın herkes için ruhu yüceltici olması için dua ediyoruz. Özellikle aramızda en savunmasız durumda olanlar için dua ediyoruz. Tanrı’nın aydınlık ışığı tüm inananların yolunu aydınlatsın, affedilme, barış ve huzur tüm inananlarla olsun. Ramazan Bayramınız kutlu olsun!”

Daha fazla ayrıntı için, RTCYPP websitesine ve sosyal medya kanallarına bakabilirsiniz: (http://www.religioustrack.com/2019/06/07/joint-greeting-for-eid-al-fitr-4-6-19/)

Kıbrıs’taki Hristiyan Din Liderlerinin Ramazan Bayramı Mesajı, 4 Haziran 2019

Ramazan Bayramı dolayısıyla bizler, Kıbrıs’taki Hristiyan Din Liderleri olarak, kardeşimiz Kıbrıs Müftüsü’ne, imamlara, Kıbrıs’taki ve tüm inanan Müslümanlara mübarek Ramazan Bayramı dileriz.

Ramazan’ın herkes için ruhu yüceltici olması için dua ediyoruz. Özellikle aramızda en savunmasız durumda olanlar için dua ediyoruz.

Tanrı’nın aydınlık ışığı tüm inananların yolunu aydınlatsın, affedilme, barış ve huzur tüm inananlarla olsun.

Ramazan Bayramınız kutlu olsun!

RTCYPP News 7.6.19

Hala Sultan Tekkesi’ne 15. Özel Hac
Ramazan Bayramı 2019

6 Haziran günü, Ramazan Bayramı vesilesiyle Kıbrıs Müftüsü, başka koşullar altında Larnaka’daki Hala Sultan Tekkesi’ni ziyaret edip dua edemeyen Türk kökenli 600 hacı için özel bir dua servisine öncülük etti. 

Bu hac ziyareti, her yıl Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı ve Mevlit vesilesiyle Hala Sultan Tekkesi’ne gerçekleşen üç özel hac ziyaretinden biridir. Bu, 2014 yılında Kıbrıs’ın dini liderleri – Kıbrıs Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu II. Chrysostomos, Kıbrıs Müftüsü Dr. Talip Atalay- arasında İsveç Büyükelçiliği himayesindeki Kıbrıs Barış Sürecinde Dini Yol (RTCYPP) çerçevesinde ilk kez varılmış olan bir anlaşmanın sonucudur. 

 “Birlikte ibadet etme ve ibadet yerlerine serbest erişim hakkının temel bir insan hakkı olduğu doğrultusunda hak savunuculuğunda bulunan Dini Liderler, Kıbrıs’ta güven inşası ve barışa yönelik güçlü bir temel sunmaktadır ve benim hükümetim de bunu desteklemeyi taahhüt etmektedir,” dedi İsveç Büyükelçisi Sn. Anna Olsson Vrang. 

Kıbrıs’ın tüm dini liderlerinin mutlu ve huzurlu bir Ramazan Bayramı yönündeki ortak mesajı ve içten dilekleri, herkesle paylaşıldı ve samimi bir karşılık buldu. 

 “Özel hac ziyaretleri için Başpiskopos II. Chrysostomos’un desteğini teşvik ediyoruz ve bu destek karşısında çok müteşekkiriz. Kıbrıs’ın tüm dini liderlerinin din özgürlüğü doğrultusundaki ortak çabaları, herkesin besleyip desteklemesi gereken umudun açık bir işaretidir,” dedi RTCYPP Ofisi İdari Direktörü Salpy Eskidjian. 

RTCYPP Ofisi, ayrıca Sayın Christodoulides’in ve Kıbrıs Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı’nın desteğine olduğu kadar, Kıbrıs polis gücü, UNFICYP, BM Polis gücü ve bu hac ziyaretinin başarılı bir şekilde geçmesini sağlamak üzere müdahil olan herkese özel teşekkürlerini sunmaktadır. 

Hala Sultan Tekkesi, RTCYPP Ofisi ile eşgüdümlü bir şekilde UNFICYP tarafından kolaylaştırılan özel hac ziyaretine imkan sağlamak üzere turistler ve diğer müminler için kapatıldı. 

RTCYPP News 11.6.19

Havari Barnabas Şöleni

Kıbrıs Kilisesi’nin kurucu Havarisi ve başlıca azizi olan Aziz Barnabas Şöleni vesilesiyle, 10 Haziran günü açık havada Havari Mezarlığı’nın etrafında akşam ayini gerçekleşti. Akşam ayinine Aziz Barnabas Manastırı’nın ve Katedralin Başrahibi Muhterem Peder Ioannis Ioannou öncülük etti ve kendisine İskenderiye ve tüm Afrika Patrikhanesi’nin Piskopos temsilcisi eşlik etti. Beraberlerinde 200 mümin ve İsveç Büyükelçiliği himayesinde RTCYPP Ofisi Direktörü bulunuyordu. 

Özel konuk olarak ise Hala Sultan Tekkesi’nden İmam Şakir Alemdar, Peder Ioannis, ruhban sınıfı ve müminler tarafından sıcak bir şekilde karşılandı. İmam Şakir, Hala Sultan’ın bir resmini Peder Ioannis’e sundu ve kendisinin ve Müftü’nün en iyi dileklerini herkese iletti. 

“En önemli Camimizin kardeşlik ve sevgi dileklerini, Kıbrıs’ta sizin en önem verdiğiniz Kilise’ye getiriyorum,” dedi İmam Şakir. “Buradan her geçişimde dilek diliyorum. Aziz Barnabas, Müslümanların da saygı duyduğu ve sevdiği biridir.” 

“Tanrı’nın bize burada bir araya gelerek kendisi için ibadet etme, İskenderiye Patrikhanesi’nden kardeşimle birlikte dua etme ve Havarimize hürmetimizi sunma imkanı vermesine müteşekkiriz,” dedi Peder Ioannis. “Hala Sultan’dan kardeşimizi memnuniyetle karşılıyoruz ve kendisine katılımı ve desteği için teşekkür ediyoruz. Aziz Barnabas’a adadaki ıstırabımıza son vermesi ve bizi -Kıbrıs Rumlarını, Kıbrıs Türklerini, Ermenileri, Maronitleri ve Latinleri- itibar, dostluk ve sevgi içerisinde birlikte yaşamak üzere bir kez daha birleştirmesi için dua ediyoruz. 

Kutsal ayinin, 11 Haziran sabahı Ana Katedral’de gerçekleşmesi planlanıyor. 

Yüzlerce hacı her sene Havari Şöleni için Havari Barnabas Manastırı’nı ziyaret ediyor ve 10 Haziran günü Akşam Ayinleri ve 11 Haziran günü Kutsal Ayin, Ana Katedral’de gerçekleşiyor. 2014 yılından beri, Aziz Barnabas Mezarı üzerindeki şapelde her ay bir ibadet, ana katedralde ise yılda altı kez ibadet gerçekleşiyor. Bunun dışındaki dönemlerde Katedral, Kıbrıs Kilisesi’nin izni ve rızası olmaksızın bir ikona müzesi olarak kullanılıyor.

Press Release 19.6.19

Dünya Mülteciler Günü 2019

RTCYPP Ofisi, Kıbrıs’ın Dini Liderleri’nin Tek Ses oluşunu vurguluyor ve #MültecilerleBirlikte bir Adım Atıyor 

Dünya Mülteciler Günü vesilesiyle, RTCYPP Ofisi, dünya çapında evlerini, topraklarını ve mahallelerini terk etmek zorunda kalan mültecilerle dayanışma içerisinde bir video açıklaması çıkararak, Kıbrıs’ın Dini Liderleri’nin tek ses oluşunu vurguluyor. 

Kıbrıs’ın dini liderleri, Kıbrıs’ın inanç topluluklarına, onlarla dayanışma halinde küçüklü büyüklü adımlar atmak suretiyle mültecilerin yanında olmaları yönünde çağrıda bulunuyor. Karar alıcılara, mültecilere dair temel sorunları çözmeleri ve bir insan hakkı olan sığınma hakkını desteklemeleri konusundaki çağrılarını da yineliyor. 

 “Mültecilerin sorunlarını çözmede ve Akdeniz’in masum insanların mezarlığı haline gelmesini durdurmada yardımcı olun.
(Kıbrıs Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu II. Chrysostomos)

İnanç topluluklarına, güvenli alanlar ve destek sağlanması konusunda çağrıda bulunuluyor;

“Mültecileri kucaklamak ve onlara azami özen göstermek sadece insani bir gereklilik değil, aynı zamanda dini bir zorunluluktur.
(Kıbrıs Müftüsü Dr. Talip Atalay).

Kıbrıs’ın dini liderleri, mültecilerin sevilmesi ve onlara destek olunması sorumluluğunu vurguluyorlar;

“Mülteciler, daha iyi bir yaşam arayışında olan kardeşlerimizdir.”
(Kıbrıs Latin Katolik Kilisesi’nden Peder Jerzy Kraj).

Dinler bize birbirimizi sevmeyi öğretiyor ve biz de bu sevgiyi diğer insanlara eşit şekilde göstermeliyiz.”
(Kıbrıs Ermeni Kilisesi Başpiskoposu Khoren Doghramadjian).

“Hepsine kucak açalım, onları dinleyelim, koruyalım, onlara eşlik edelim ve onların potansiyelinden bir şeyler öğrenelim.”
(Kıbrıs Maronit Kilisesi Başpiskoposu Youssef Soueif).

Dünya Mülteciler Günü her yılın 20 Haziran’da dünya çapında ilgili tüm aktörlerin mültecileri desteklemek ve bu küresel sorumluluğa dair farkındalığı artırmak konusundaki taahhütlerini yinelediği bir gündür. UNHCR ve bu özel gündeki ortakları, çatışma veya zulüm sebebiyle anavatanlarından kaçmak zorunda kalmış olan mültecilerin gücü ve cesaretini takdirle anmaktadır. Dünya Mülteciler Günü’nde, kaçmak zorunda kalan ailelerin sizin, benim gibi insanlar olduğunu göstermek istiyoruz. 

Şiddetin her gün binlerce insanı evlerini barklarını terk etmeye zorladığı bir dünyada, haydi hepimiz #MültecilerleBirlikte bir Adım Atalım! 

 

#MültecilerleBirlikte #BirAdımAtalım #UNHCR #RTCYPP

19.6.19

RTCYPP News 27.6.19

RTCYPP Ofisi Direktörü, BM polisine verdikleri bir yıllık hizmetin tamamlanması üzerinde UNFICYP UNPOL’un İsveçli birliğini İsveç Büyükelçisi’yle birlikte uğurladı. 

Salpy Eskidjian, RTCYPP Ofisi’nin minnettarlığını şu şekilde ifade etti: “Dini Yol adına, bu denli muazzam birer rol model olduğunuz ve fedakâr hizmetiniz için size teşekkür ederim. Hala Sultan Tekkesi’ne üç yıldır yapılan özel Hac ziyaretlerindeki değerli rolünüzden dolayı size özellikle minnettarız.” 

İki İsveçli polis memuru, 1993 yılından beri UNFICYP’de hizmet veren ilk İsveçlilerdi ve şimdi de 1964 ila 1993 yılları arasında adada hizmet veren yaklaşık 28.000 gaziden oluşan bir gruba katılacaklar. Onların yerine İsveç’ten iki yeni polis memuru göreve gelecek. RTCYPP Ofisi’nin barış inşası çabalarına verdiği tam desteğin yanı sıra, İsveç’in bir görevlisi, halihazırda UNFICYP Sivil İşler birimine destek vermektedir. 

RTCYPP News 28.6.19

RTCYPP Dil Kursları, Dördüncü Başarılı Sömestrini Tamamladı
27 Haziran 2019

RTCYPP Dil Kursları, dördüncü başarılı sömestrini tamamladı ve İsveç büyükelçisi Sayın Anna Olsson Vrang’ı ağırladı. Vrang, katılımıyla bu eşsiz girişimi onurlandırdı ve 2018-2019 dönemi katılımcılarına sertifikalarını takdim etti. 

Büyükelçi Olsso Vrang, katılımcılara şunları söyledi: “RTCYPP Dil Sınıfları, bana umut veren en pratik barış inşası girişimlerinden ve uzun vadeli yatırımlardan biridir.  Her birinize burada olduğunuz için teşekkür ederim. Bir diğerinin dilini öğrenmek, Kıbrıs’ın farklı inanç toplulukları arasında karşılıklı saygıyı beslemede katkı sunmanın ve bilgi ve kişiler-arası temaslar yoluyla güven inşa etmenin somut bir yoludur.” 

RTCYPP Ofisi, 2017 yılında RTCYPP Dil Sınıfları’nı, Kıbrıs’ın Hıristiyan ve Müslüman Dini Liderleri’nin onayı, tam desteği ve hayır duası ile somut bir güven inşası tedbiri olarak başlattı. İlk kez Kıbrıs’ın başlıca dini topluluklarından din adamları ve meslekten olmayan kişiler birlikte birbirlerinin dilini öğrenmeye başladılar.

RTCYPP Ofisi tarafından düzenlenen ve ev sahipliği yapılan Yunanca ve Türkçe dersler, her hafta Dayanışma Evi’nin yan yana odalarında gerçekleşti ve katılımcılara bir araya gelmek, etkileşimde bulunmak, birbirinin dilini dostane bir ortamda öğrenmek ve pratik yapmak konusunda eşsiz bir fırsat sundu. Bu zaman zarfında, kendi dini liderlerinin desteklediği beş inanç topluluğundan gelen 25 din insanı, meslekten olmayan kişi ve rahibe Yunanca veya Türkçe öğretilen sınıflara katıldılar. Ortak sınıflar ve gezintiler sayesinde herkes yeni öğrendiği yeteneklerini birbiriyle pratik yapmak, birbirini daha iyi tanımak suretiyle artan bir anlayış ve güven inşasına dayalı pozitif bir döngü kurmak ve birbirinin geleneklerini ve kültürlerini daha yakından öğrenmek üzere eşsiz bir fırsat yakaladı. 

Birbirinin dilini öğrenmek ve konuşmak, iki ana topluluğun mensuplarının birbirini tanımadığı ve birbirinin dilini konuşmadığı bölünmüş bir adada birlikte, barışçıl bir şekilde bir arada yaşamaya dönük en önemli adımlardan biridir,” diyor RTCYPP Ofisi direktörü Sn. Salpy Eskidjian ve ekliyor: “Birbirlerinin dillerini öğrenen inanç topluluğu üyelerinin Kıbrıs’ta birer rol model olmasını ve başkalarına da onların izinden gitmeleri doğrultusunda ilham vermesini umuyoruz.” 

Kurs katılımcıları, bu fırsatı kendilerine verdiği için RTCYPP Ofisi’ne ve desteği için İsveç Büyükelçisi’ne teşekkür ettiler. Tüm katılımcılar, ağız birliği etmişçesine aynı samimi mesajı verdiler: “Sadece birbirimizin dilini öğrenmemizi değil aynı zamanda beklemediğimiz bir düzeyde dostluklar kurmamızı sağlayan bu fırsatı bize verdiğiniz için teşekkür ederiz. Biz bir aile olduk! Buraya sadece öğrenmek üzere gelen öğrenciler değiliz, aynı zamanda ailemizi görmeye de geldik.” Dil Kursları, RTCYPP’nin #KnowYourNeighbour (Komşunu Tanı) girişimi kapsamındadır ve tamamen RTCYPP Ofisi tarafından fonlanmaktadır. Mevcut akademik dönemde 3 rakip, 3 imam ve 4 meslekten olmayan kişi kurslara katıldı. 

2018-2019 dönemindeki RTCYPP Dil Sınıfları’nın Ortak Girişimleri:

Katılımcılar, Kıbrıs Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposluğu’ndaki St John Katedrali, Bayraktar Cami ve Aziz Maroun Şapeli ve yakın dönemde renove edilen Kıbrıs Maronit Kilisesi’nin Betmoroun sosyo-kültürel ve pastoral merkezi gibi tarihi binalar da dahil olmak üzere farklı ibadet mekanlarına ortak gezintiler düzenleme konusunda RTCYPP Ofisi’ne yardımcı oldular. Ramazan döneminde RTCYPP Dil Kursu ekibi bir iftar için Hala Sultan Tekkesi’nde ağırlandı. Dayanışma Evi’yle birlikte, ada çapında katılımcılara üç dilde iki sabun üretim atölyesi düzenlendi. Katılımcılar aynı zamanda Görsel Sanatlar ve Araştırma Merkezi’ne (CVAR) bir ziyaret gerçekleştirdiler. Kıbrıs’ın yegane iki topluluklu müzesi olan söz konusu Merkez’in kurucusu ve direktörü tarafından kendilerine özel bir tur düzenlendi ve İsveç Büyükelçiliği’nin “İsveçli Babalar” isimli fotoğraf sergisi gezildi. 

RTCYPP News 16.7.19

RTCYPP Ofisi direktörü, Uluslararası Din Özgürlüğü ödülünü kazandı 

ABD Dışişleri Bakanlığı, 16 Temmuz 2019 tarihinde yaptığı açıklamada, Kıbrıs Barış Sürecinde Dini Yol Ofisi’nin İdari Direktörü Salpy Eskidjian’ın Uluslararası Din Özgürlüğü Ödülü’nü kazananlardan biri olduğunu açıkladı. 

ABD Dışişleri Bakanlığı açıklaması:

"17 Temmuz’da Dışişleri Bakanı Pompeo, Dışişleri Bakanlığı’nın ilk kez gerçekleştirdiği Uluslararası Din Özgürlüğü Ödülleri törenine ev sahipliği yapacak ve saat 18:00’de dünyanın dört bir yanından din özgürlüğü konusunda sıradışı savunucuları onurlandıracak. 

2019 yılında ödülü kazananların tam özgeçmişlerine şuradan ulaşmak mümkün olup, isimleri de aşağıda sıralanmaktadır:

  • Sudan’dan Mohamed Yosaif Abdalrahan gerek kendi yasal hizmet alanında gerekse kamuoyu nezdindeki hak savunuculuğunda Sudanlı dini azınlıkların haklarını savunmak üzere yorulmaksızın çabaladı. 
  • Nijerya’dan İmam Abubakar Abdullahi müdahalesi olmasaydı öldürülmek üzere olan başka bir dine mensup topluluğun üyelerini kurtarmak üzere kendi hayatını riske attı.  
  • Brezilya’dan Ivanir dos Santos dinler-arası diyalogu desteklemek, ayrımcılıkla mücadele etmek ve kırılgan grupların korunmasına yönelik mekanizmalar yaratmak üzere kapsamlı bir çalışma yürüttü.
  • Irak’tan William ve Pascale Warda hayatlarını Irak’ta dini özgürlük ve diğer insan hakları davalarını desteklemeye vakfettiler. 
  • Kıbrıs’tan Salpy Eskidjian Weiderud kendisini tamamen dini liderlerle, inanç temelli örgütlerle ve dini topluluklarla, din özgürlüğü dahil olmak üzere geniş bir yelpazeye yayılan meseleler üzerinde çalışmaya adadı. Kendisi ayrıca Kıbrıs / Lefkoşa’da bulunan İsveç Büyüklelçiliği’nin himayesi altında Kıbrıs Barış Sürecinde Dini Yol olarak bilinen ve daha önce benzeri görülmemiş bir barış inşası girişiminin mimarlarından ve kolaylaştırıcılarından biridir. 

Bu etkinlik, www.state.gov üzerinden canlı yayınlanacaktır ve etkinlik bir basın havuzu üzerinden haberleştirilecektir. 

Sizi, bu yılın ödüllerine dair sohbetleri izlemek üzere #IRFAwards ve Din Özgürlüğünün Geliştirilmesi Toplantısı’ndaki tartışmalar için #IRFMinisterial hashtaglerini takip etmeye davet ediyoruz. Basın talepleri için, şu adresle temas kurabilirsiniz: IRFMinisterialPress@state.gov