RTCYPP News 11.6.19

Havari Barnabas Şöleni

Kıbrıs Kilisesi’nin kurucu Havarisi ve başlıca azizi olan Aziz Barnabas Şöleni vesilesiyle, 10 Haziran günü açık havada Havari Mezarlığı’nın etrafında akşam ayini gerçekleşti. Akşam ayinine Aziz Barnabas Manastırı’nın ve Katedralin Başrahibi Muhterem Peder Ioannis Ioannou öncülük etti ve kendisine İskenderiye ve tüm Afrika Patrikhanesi’nin Piskopos temsilcisi eşlik etti. Beraberlerinde 200 mümin ve İsveç Büyükelçiliği himayesinde RTCYPP Ofisi Direktörü bulunuyordu. 

Özel konuk olarak ise Hala Sultan Tekkesi’nden İmam Şakir Alemdar, Peder Ioannis, ruhban sınıfı ve müminler tarafından sıcak bir şekilde karşılandı. İmam Şakir, Hala Sultan’ın bir resmini Peder Ioannis’e sundu ve kendisinin ve Müftü’nün en iyi dileklerini herkese iletti. 

“En önemli Camimizin kardeşlik ve sevgi dileklerini, Kıbrıs’ta sizin en önem verdiğiniz Kilise’ye getiriyorum,” dedi İmam Şakir. “Buradan her geçişimde dilek diliyorum. Aziz Barnabas, Müslümanların da saygı duyduğu ve sevdiği biridir.” 

“Tanrı’nın bize burada bir araya gelerek kendisi için ibadet etme, İskenderiye Patrikhanesi’nden kardeşimle birlikte dua etme ve Havarimize hürmetimizi sunma imkanı vermesine müteşekkiriz,” dedi Peder Ioannis. “Hala Sultan’dan kardeşimizi memnuniyetle karşılıyoruz ve kendisine katılımı ve desteği için teşekkür ediyoruz. Aziz Barnabas’a adadaki ıstırabımıza son vermesi ve bizi -Kıbrıs Rumlarını, Kıbrıs Türklerini, Ermenileri, Maronitleri ve Latinleri- itibar, dostluk ve sevgi içerisinde birlikte yaşamak üzere bir kez daha birleştirmesi için dua ediyoruz. 

Kutsal ayinin, 11 Haziran sabahı Ana Katedral’de gerçekleşmesi planlanıyor. 

Yüzlerce hacı her sene Havari Şöleni için Havari Barnabas Manastırı’nı ziyaret ediyor ve 10 Haziran günü Akşam Ayinleri ve 11 Haziran günü Kutsal Ayin, Ana Katedral’de gerçekleşiyor. 2014 yılından beri, Aziz Barnabas Mezarı üzerindeki şapelde her ay bir ibadet, ana katedralde ise yılda altı kez ibadet gerçekleşiyor. Bunun dışındaki dönemlerde Katedral, Kıbrıs Kilisesi’nin izni ve rızası olmaksızın bir ikona müzesi olarak kullanılıyor.

Posted in Son Haberler.