Kıbrıs’ta Din, Barış İnşası ve İnsan Hakları

İsveç Büyükelçiliği himayesinde Kıbrıs Barış Sürecinde Dini Yol Ofisi (RTCYPP), Kıbrıs’ın insan hakları, barış ve uzlaşma amacıyla birlikte çalışmayı taahhüt etmiş dini liderleriyle yürütülen bir barış inşa girişimidir. RTCYPP Ofisi, dini liderlerin diyalogunu ve Kıbrıs’ta dini özgürlük ve barışa yönelik çabaları teşvik etmek, kolaylaştırmak ve bunlara hizmet etmek ile Kıbrıs barış görüşmelerine pozitif ve yapıcı bir şekilde katkı sağlamak üzere kurulmuştur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"HAKLARA YÖNELİK İNANÇ"

KIBRIS’TAKİ DİNİ TOPLULUKLAR VE DİNİ OLMAYAN AKTÖRLERLE İNSAN HAKLARI KONUSUNDA DİYALOGU İLERLETMEK ÜZERE YENİ BİR PLATFORM • RTCYPP Ofisi tarafından düzenlenen “Kıbrıs’ta İnsan Hakları için Üçüncü Yuvarlak Masa Toplantısı” çerçevesinde bir araya gelen Kıbrıs’ın dini toplulukları ve sivil toplum temsilcilerine sunulan OHCHR’nin “Haklara Yönelik İnanç” Girişimi

Benim Topraklarımda Barış

2011 yılında Başpiskopos II. Chrysostomos ve Müftü Atalay, Kıbrıslı gençlerin Filistin ve İsrail’den Müslüman, Yahudi ve Hıristiyan gençlerle bir hafta boyunca barış inşası çalıştayının gerçekleştirildiği mekanda bir araya gelmelerine yönelik ilk inanç-temelli diyalog buluşmasına ortak ev sahipliği yapmıştır. Kıbrıs’ın iki dini liderinin tam işbirliğiyle gerçekleşen bu ilk somut proje, RTCYPP Ofisi tarafından organize edilip eşgüdümü sağlanmış; İsveç’teki Olaf Palme Enstitüsü, UNDP/ACT (USAID fonları) ve Kıbrıs Kilisesi Başpiskoposluğu ve Kıbrıs Müftülüğü’nden fon desteği almıştır.