Θρησκεία, Οικοδόμηση Ειρήνης και Ανθρώπινα Δικαιώματα στην Κύπρο

Το Γραφείο για τον Διάλογο ανάμεσα στους Θρησκευτικούς Ηγέτες της Κύπρου, υπό την Αιγίδα της Πρεσβείας της Σουηδίας (RTCYPP) είναι μια πρωτοβουλία οικοδόμησης ειρήνης με τους θρησκευτικούς ηγέτες της Κύπρου οι οποίοι δεσμεύονται να εργαστούν μαζί για τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ειρήνη και τη συμφιλίωση. Το Γραφείο του RTCYPP ιδρύθηκε για να ενθαρρύνει, να διευκολύνει και να εξυπηρετήσει το διάλογο και τις προσπάθειες των θρησκευτικών ηγετών για τη θρησκευτική ελευθερία και την ειρήνη στην Κύπρο και να συνεισφέρει θετικά και εποικοδομητικά στις ειρηνευτικές συνομιλίες της Κύπρου.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«ΠΙΣΤΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ»

- ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΜΗ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ; • Η πρωτοβουλία του Γραφείου του Υπάτου Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (OHCHR) «Πίστη για τα Δικαιώματα», που παρουσιάστηκε στις θρησκευτικές κοινότητες και τους εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών της Κύπρου στην Τρίτη Στρογγυλή Τράπεζα για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα στην Κύπρο του Γραφείου για τον Διάλογο ανάμεσα στους Θρησκευτικούς Ηγέτες της Κύπρου (RTCYPP)

Ειρήνη στη Γη μου

Το 2011, ο Αρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος Β 'και ο Μουφτής Αταλάι συν-φιλοξενούν την πρώτη θρησκευτικής βάσης συνάντηση διαλόγου για την Κυπριακή νεολαία μαζί με Μουσουλμανική, Εβραϊκή και Χριστιανική νεολαία από την Παλαιστίνη και το Ισραήλ για ένα εργαστήριο οικοδόμησης ειρήνης διάρκειας μιας εβδομάδας. Το πρώτο αυτό συγκεκριμένο έργο με την πλήρη συνεργασία των δύο θρησκευτικών ηγετών της Κύπρου οργανώθηκε και συντονίστηκε από το Γραφείο για τον Διάλογο ανάμεσα στους Θρησκευτικούς Ηγέτες της Κύπρου (RTCYPP) με χρηματοδότηση από το Ινστιτούτο Olaf Palme στη Σουηδία, το Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για την Ανάπτυξη - UNDP / ACT (από τα κονδύλια των USAID), την Αρχιεπισκοπή της Εκκλησίας της Κύπρου και την Μουφτεία της Κύπρου.