Kıbrıs’taki farklı dini toplulukların ortak kutladıkları tatilleri öğrenmek için bilgilendirici ve eğitici bir girişim

Birlikte yaşamak, bir açıdan da birbirini kültürel, yazınsal, musiki, dini geleneklerini, vs bilmek ve bunlara saygı göstermektir. Din konusunda, öteki için neyin kutsal ve önemli olduğunu bilmek, birbirine karşı gösterilen saygıyı güçlendirir. Birbirinin farklılığına saygı duymak, Evrensel İnsan Hakları Beyannamesi’nde yer alan temel bir insan hakkı olarak dini özgürlük ve inanışların korunması ve teşvik edilmesine katkı sağlar.