KIBRIS’ DİNİ LİDERLERİNİN AÇIKLAMASI KADINLARA VE KIZ ÇOCUKLARINA YÖNELİK KARŞI HER TÜRLÜ ŞİDDETİ KINIYORUZ

8 Mart 2017

Biz, İsveç Büyükelçiliği himayesi altında Kıbrıs Barış Sürecinde Dini Yolçerçevesinde bir araya gelen Rum Ortodoks, Müslüman, Ermeni Ortodoks, Maronit ve Latin Katolik olmak üzere Kıbrıs’ın beş ana inanç topluluğunun dini liderleri olarak, kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddetin Kıbrıs’ta kadına karşı ayrımcılığın en yaygın göstergelerinden biri olmaya devam etmesinden dolayı son derece endişeliyiz. Bu kapsamda ekonomik, psikolojik, cinsel ve fiziksel şiddet yer alıyor.

Kadına karşı şiddetin, her türlü yaştan, dinden ve etnik arka plandan gelen kadınları ve kız çocuklarını etkilediğini üzüntüyle tespit ediyoruz. Şiddet, kadınların itibarını ve saygınlığını zedelemekte aileler, topluluklar ve toplumlar üzerinde ciddi sonuçlara neden olmakta kadınların ve kız çocuklarının yaşantıları üzerinde yıkıcı etkiler doğurmaktadır. Bu durum devam ettiği sürece, dünya, eşitlik, kalkınma ve barışa yönelik gerçek bir ilerleme kaydetme iddiasında bulunamaz.

Kadın ve erkeklerin, Allah'ın nazarındaeşit değere sahip olduğu yönündeki ortak inancımızı vurgularız. Hıristiyanlık ve İslam, kadına karşı şiddeti kınamaktadır. Kadınlara ve kız çocuklarına karşı şiddet, her ne şekilde olursa olsun, Allah'ın iradesiyle çelişir ve O’nun nazarında tasvip edilmez.

Dini liderlerin, kadınlara ve kız çocuklarına karşı şiddet de dahil olmak üzere her yerde ve her türlü biçimde şiddete karşı birlik olmalarının sadece bir sorumluluk değil, aynı zamanda dini bir yükümlülük de olduğuna kuvvetle inanıyoruz.

Dolayısıyla, Kıbrıs’ın Hıristiyan ve Müslüman dini liderleri olarak:

  • Kadınlara ve kız çocuklarına karşı işlenen şiddeti kesinlikle kınıyor ve bu mesajı her bir inanç topluluğu ve toplumun bütünüyle paylaşma taahhüdünde bulunuyoruz.
  • Kadınlara ve kız çocuklarına yönelik herhangi bir türde şiddeti haklı çıkarmaya dönük olarak dinin suistimal edilmesini kategorik olarak reddediyor ve onlara karşı her türlü şiddete karşı tek ses olduğumuzu ifade ediyoruz.
  • Onların ruhsal ve fiziksel sağlıklarına ve saygınlıklarına kavuşmaları için dua ediyor ve şiddet mağduru tüm kadınlara ve kız çocuklarına elimizi uzatıyoruz.
  • Kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddetin varlığının kabul edilip kınanmasını ve bu konunun üstesinden gelebilecek kurum ve yasal çerçeveler kurulmasını sağlama sözü veriyoruz. Bu bağlamda, Kıbrıs’ta kadınlara ve kız çocuklarına karşı şiddeti sonlandırmak için devlet ve sivil toplum ortaklarıyla birlikte çalışmayı taahhüt ediyoruz.

Signatories:

H.B. Chrysostomos II

Archbishop of Nova Justiniana and All Cyprus

H.E. Dr. Talip Atalay

Mufti of Cyprus

H.E. Yousef Soueif

Archbishop of the Maronite Church of Cyprus

H.E. Khoren Toghramadjian

Archbishop of the Armenian Apostolic Orthodox Church of Cyprus

Rev. Father Jerzy Kraj

Latin Patriarchal Vicar and Representative of the Apostolic Nunciature in Cyprus

KIBRIS’IN DİNİ LİDERLERİNİN HER TÜRLÜ SALDIRI, TERÖRİZM VE ŞİDDET KARŞISINDA ORTAK AÇIKLAMALARI

24 Kasım 2015

Biz, İsveç Büyükelçiliği himayesi altında Kıbrıs Barış Sürecinin Dini Yolu’nu oluşturan Kıbrıs’ın başlıca beş inanç topluluğunun dini liderleri olarak – Rum Ortodoks, Müslüman, Ermeni Ortodoks, Maronit ve Latin Katolik- Kıbrıs’ta insan hakları ve barışa dair taahhüdümüzü ve birlikte çalışma irademizi ortaya koyuyor, ülkemizde, bölgede ve dünyanın geri kalanında şiddet, terörizm ve her türlü saldırıya karşı tek ses olduğumuzu ifade ediyoruz.

Biz, tek ses olarak, her yerdeki kurbanlar, aileleri, arkadaşları ve dünya çapında yas tutan herkes için öncelikli olarak dini lider sıfatımızla dua ediyoruz. 

Bölgemizde ve diğer yerlerde masum sivillere yönelik şiddetin giderek artması, kurbanların arasında çocukların, kadınların ve yaşlıların olması karşısında dehşete düşmüş durumdayız. Bölgemizden artan sayıda mülteci her gün yaşamlarını riske atıyor, düşmanlıklarla karşı karşıya kalıyor, dışlanıyor ve ölüyor. Onlara dair derin bir merhamet duyuyoruz ve onlar için dua ediyoruz.

Masum sivillere yönelik her türlü şiddet biçimini kategorik olarak kınıyoruz. Hiçbir savaş, hiçbir terörizm biçimi, mezalim veya masum insanlara yönelik şiddet içeren saldırı, Yüce Tanrı veya herhangi bir din ya da insanlık adına gerekçelendirilemez. Savaş savaşa yol açar, şiddet şiddeti doğurur. Tüm iyi insanlar birbirine saygı duymak, birbirini destekleyip müşfik olmak üzere aynı safta yer almalıdır. Tanrı adına işlenen şiddet, dinin kendisine karşı işlenen şiddettir. 

Dini liderler olarak, sadece şiddetin her türlü biçimine karşı sesimizi yükseltmek ve bu doğrultuda çalışmak değil, aynı zamanda bu tür çatışmalara, şiddete ve savaşlara yol açan kök sebepleri de titizlikle anlayıp ele almak ve barışı her zaman teşvik edip korumak gibi bir sorumluluğumuz var. 

Kutsal metinlerimiz bizi sadece adaletsizlikle mücadeleye değil, aramızdaki en yoksul kesimleri de koruyup kollamaya davet etmektedir. Eşitsizliğin kök saldığı yerde istikrarsızlık ve çatışmanın patlak verme ihtimali çok daha yüksektir. Ortak değerlerimizden ilham alarak, aramızdaki en kırılgan kesimlere ulaşmaya dair ahlaki yükümlülüğü benimsiyor, insan haysiyetini yüceltiyor ve insan haklarını savunuyoruz.

Birlikte deneyimlediğimiz diyalog, hoşgörü, karşılıklı anlayış, saygı ve barışçıl bir arada yaşama olmaksızın bir gelecek olmadığı yönündeki inancımızı pekiştirdi.

Farklı kimliklerimizle, farklı inançlara sahip olan veya hiçbir inanca sahip olmayan insanlar olarak, birlikte tek bir insanlık ailesi olmamız gerekiyor. 

İnsan canı ve saygınlığının, cani terör eylemleri ve dini sapkınlıktan çok daha güçlü olduğu yönünde vaaz vermek, bu yönde hareket edip bunu göstermek gibi bir sorumluluğumuz var. 

Birlikte, kısa süre önce Ankara, Sina, Beyrut, Paris, Yola ve Bamako’da saldırıya uğrayan demokratik, kültürler-arası ve insan hakları değerlerini yüceltme ihtiyacını yeniden belirtmemiz gerekiyor. 

Haydi, şiddet, baskı ve savaştan kaçanlara yönelik şefkat ve misafirperverliğimizi yeniden gösterelim. 

Merhametli olalım, sevgi, affedicilik, adalet ve barış yolunda Tanrı’yla birlikte yol alalım. 

 

İmzacılar:

Yüce II. Chrysostomos, 

Nova Justiniana ve Tüm Kıbrıs’ın Başpiskoposu.

Ekselansları Dr Talip Atalay,

Kıbrıs Müftüsü

Ekselansları Nareg

Kıbrıs Maronit Kilisesi Başpiskoposu 

Ekselansları Yousef Soueif,

Kıbrıs Maronit Kilisesi Başpiskoposu 

Sayın Peder Jerzy Kraj,

Latin Patrik Vekili ve Kıbrıs Apostolik Kilisesi Temsilcisi  

BARIŞ GÖRÜŞMELERİNİN YENİDEN BAŞLATILMASINA DAİR ORTAK AÇIKLAMA

26 Şubat 2014

Kıbrıs’ın dini liderleri olarak, iki topluluğun siyasi liderlerinin ortak tebliğini memnuniyetle karşılıyoruz.

Statükonun kabul edilemez olduğu, insan hakları ve temel özgürlükler ile birbirinin kimliği ve bütünlüğüne saygı duyulması gerektiği yönündeki ortak mesajla güç bulduk. Sonuç odaklı bir şekilde müzakerelerin yeniden başlaması konusunda ifade ettikleri kararlılıklarını memnuniyetle karşılıyoruz. 11 Şubat 2014 tarihli ortak tebliğde belirtildiği gibi bir uzlaşıya varmalarını ve güven inşasına yönelik çabalarımızı desteklemelerini umuyoruz.

Kıbrıs yüzyıllardır Hıristiyan ve Müslümanların birlikte uyum içerisinde yaşadıkları, çalıştıkları ve ibadet ettikleri bir deneyime sahiptir.

Din, sürüncemede kalan çatışmanın bir kurbanı oldu ve halen de öyle. On yıllardır bir araya gelemiyor, birbirimize kulak veremiyor ve birbirimizi anlayamıyorduk. Son yıllarda düzenli olarak buluşmaya, birbirimize karşı saygımızı açıkça ifade edip birbirimizi dinlemeye razı olduk. Buluşmalarımız sayesinde birbirimizi tanıdık ve ihtiyaçlarımızı anladık. Birlikte pratik çözümler aramak, güven inşa etmek üzere çabaladık ve başarılı olduk.

Siyasi çatışmanın çözülmesini sağlama sorumluluğumuz var ve iletişim, işbirliği ve birlikte yaşamanın herhangi bir alternatifi bulunmuyor. 

Birlikte çalışmak, farklılıkların üstesinden gelmeye çabalamak ve birbirimizi desteklemek, inançlı insanların görevidir ve kuşku olduğunda inancı, nefret olduğunda sevgiyi ve umutsuzluk olduğunda umudu desteklemek üzere araçlar bulunmalıdır. 

Tanrı’ya olan inancımız umudumuzdur. Hepimiz ona döneceğiz. Tanrı varsa hiçbir şey imkansız değildir. 

İmzacılar:

Yüce II. Chrysostomos, 

Nova Justiniana ve Tüm Kıbrıs’ın Başpiskoposu.

Ekselansları Dr Talip Atalay,

Kıbrıs Müftüsü

Ekselansları Varoujan Herkelian,

Kıbrıs Ermeni Apostolik Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu 

Ekselansları Yousef Soueif,

Kıbrıs Maronit Kilisesi Başpiskoposu 

Sayın Peder Jerzy Kraj,

Latin Patrik Vekili ve Kıbrıs Apostolik Kilisesi Temsilcisi