RTCYPP News 27.5.19

Din ve İnanç Özgürlüğüne dair Çağdaş Meseleler hakkında Bölgesel Konferans, Erivan 

RTCYPP Ofisi Direktörü, Avrasya Ortaklığı Vakfı’nın Erivan’da 24 Mayıs günü gerçekleştirdiği Din ve İnanç Özgürlüğüne dair Çağdaş Meseleler hakkında 2019 yılı Bölgesel Konferansı’nda konuşmak üzere davet ettiği uluslararası uzmanlardan biriydi. 

Konferans, Kafkaslar’dan kilit paydaşlar için din ve inanç özgürlüğü konusundaki durumu ve gelişmeleri farklı perspektiflerden tartışma imkanı sundu. Konferans sırasında din ve ifade özgürlüğü alanındaki küresel zorluklara, çatışma dönüşümünün bir aracı olarak dinler-arası diyaloga ve eğitim ve birbiriyle çelişen haklar meselelerine dair oturumlar çerçevesinde ufuk açıcı tartışmalar gerçekleşti. 

Konferansa, BM ve AGİT’ten din ve inanç özgürlüğü konusunda uluslararası uzmanlar, uluslararası kurum temsilcileri, diplomatik temsilciliklerin üyeleri, dini liderler ve gruplar, hükümet temsilcileri ve her iki ülkenin de sivil toplum üyeleri katıldı. 

Ermenistan Başbakanı konferans açılışına katıldı ve açılış konuşmasını gerçekleştirdi. Beraberinde BM Temsilciliği’nin başkanı, Hollanda büyükelçisi ve Din ve İnanç Özgürlüğü Özel Raportörü de bulunuyordu (video link yoluyla). 

Konferans, Hollanda Krallığı’nın Ermenistan ve Gürcistan nezdindeki Büyükelçiliği tarafından desteklendi. 

Posted in Son Haberler.