RTCYPP News 2.5.19

Küresel Din, Barış ve Güvenlik Zirvesi’nde #FaithForRights konulu Açıklama 

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, 29 Nisan 2019 tarihinde gerçekleşen Küresel Din, Barış ve Güvenlik Zirvesi’nde Haklara Yönelik İnanç konulu açıklamasında dini liderlerin ve toplulukların rolünü ele aldı. 

“Haklara Yönelik İnanç” çerçevesi, siyasi kazançlar veya seçim gayeleri uğruna dinleri, inançları veya onların müritlerini araçsallaştıran dışlayıcı yorumları hoşgörüyle karşılamamaya dair bir taahhüdü de içermektedir. Haklara Yönelik İnanç girişiminin 18 taahhüdü, adada insan hakları eğitim projelerinde kullanılmak üzere, Kıbrıs Barış Sürecinin Dini Yolu tarafından Yunanca ve Türkçeye çevrilmiştir.”

Tam açıklama için şurayı okuyabilirsiniz: https://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24531&LangID=E

Veya şu link üzerinden videoyu izleyebilirsiniz: https://www.ohchr.org/EN/Issues/FreedomReligion/Pages/FaithForRights.aspx

 

Posted in Son Haberler.