RTCYPP News 2.4.19

AGİT Tamamlayıcı İnsani Boyut Toplantısı 1-2 Nisan 2019, Viyana

AGİT’in Tamamlayıcı İnsani Boyut (SHDM) Toplantısı, katılımcı devletler tarafından, ırkçılık, yabancı düşmanlığı, nefret suçları, Yahudi düşmanlığının yanı sıra Hıristiyanlara, Müslümanlara ve diğer din veya inanç toplulukları mensuplarına yönelik hoşgörüsüzlük dahil olmak üzere her türlü ayrımcılıkla mücadeleye yönelik taahhütlerin uygulanmasında kaydedilen ilerlemeyi ve düşünce, vicdan, din veya inanç özgürlüğü dahil olmak üzere temel özgürlüklere ve insan haklarına duyulan saygıyı, karşılıklı saygı ve anlayışın güçlendirilmesini değerlendirmektedir. Kadınlara yönelik hoşgörüsüzlük gibi farklı etkilere de özel bir dikkat gösterilmektedir. 

Farklı aktörlerin hoşgörüsüzlüğü nasıl önleyip buna yanıt verebildiklerini gösteren iyi uygulamalar, RTCYPP’nin deneyimleri eşliğinde tanıtılmıştır. Konuşmayı, Salpy Eskidjian Weiderud yapmıştır. Kıbrıs, Türkiye, İsveç ve Finlandiya’nın yanı sıra Slovakya gibi birçok ülke temsilcisi, kendi verdikleri yanıtlarda RTCYPP’nin çalışmalarını övmüş ve bunlara dair takdirlerini ifade etmişlerdir. Toplantı, Slovak dönem başkanlığındaki AGİT / Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Ofisi (ODIHR) tarafından düzenlenmiştir. 

Posted in Son Haberler.