Press Release 27.6.17 TR

Ramazan Bayramı vesilesiyle Hala Sultan Tekkesi’ne Dokuzuncu Kutsal Ziyaret

Ramazan Bayramı vesilesiyle, 27 Haziran 2017 tarihinde bölünmüş Kıbrıs adasında tampon bölgeyi normal şartlarda geçemeyen Türk kökenli 900 mümin için Kıbrıs Müftüsü organizasyonu ve liderliğinde kutsal bir ziyaret gerçekleştirildi.

Kıbrıs Kilisesi'nin başı Sayın Başpiskopos Chrysostomos II temsilcisi, Aziz Barnabas Manastırı Baş Papazı Sayın Ioannis Ioannou aracılığıyla Kıbrıs Müftüsü'ne barış ve esenlik dileklerini yolladı. Peder Ioannis'e, Latin Patrik Vekili ve Kıbrıs Apostolik Kilisesi’nin temsilcisi Sayın Peder Jerzy Kraj da eşlik etti. Her iki din adamı da Ramazan bayramı vesilesiyle Kıbrıs'ta yaşayan Müslümanlara en iyi dileklerini ilettiler. Peder Sayın Ioannis Ioannou, ayin sonunda şunları kaydetti: “Hıristiyan ve Müslümanların bir kez daha birbirlerinin geleneklerini ve bayramlarını bilebileceği ve geçmişte olduğu gibi onları birlikte kutlayabilecekleri bir Kıbrıs için dua ediyoruz”.

Sayın Müftü ve o anda hazır bulunan hacılar, güzel dileklerini ifade etmek için gelen Hıristiyan dini liderleri ve RTCYPP Ofisi'ni sıcak bir şekilde ağırladılar. Sayın Müftü Talip Atalay, “Bugün hem bir taahhütte bulunduğumuz hem de son derece müteşekkir olduğumuz dini liderler diyalogu ve işbirliğinin meyvelerinden biridir," dedi RTCYPP Ofisi İdari Koordinatörü ve Kıbrıs'taki dini liderlerin diyalogunun ana kolaylaştırıcısı olan Salpy Eskidjian ise şunları kaydetti, “RTCYPP'yi başlatmadan önce Kıbrıs'ın dini liderleri on yıllardır bir araya gelmemişlerdi ve birbirlerini tanımıyorlardı. Şimdiyse birbirlerine "kardeşim" diye hitap eder oldular ve birbirine destek veriyorlar. Bugün buradaki bir arada oluş sayesinde Kıbrıs'ın dini liderleri ve hacılar, Kıbrıs'ta yaşayan Müslüman ve Hıristiyanların dini özgürlüklere ve birbirlerine saygı gösterdikleri ve eğer kendilerine bir şans verilirse bir arada yaşayabilecekleri şeklinde pozitif bir mesaj da verdiler." Kıbrıs'ın Ermeni ve Maruni Kiliseleri'nin başpiskoposları da RTCYPP Ofisi aracılığıyla Bayram için destek mesajlarını verdiler ve en iyi dileklerini ilettiler.

Hala Sultan Tekkesi’ne yapılan kutsal ziyaret, Kıbrıs’ın dini liderleri olan Kıbrıs Kilisesi’nden Sayın Başpiskopos II. Chrysostomos ve Kıbrıs Müftüsü Sayın Dr. Talip Atalay arasında daha önce eşi bir örneği görülmemiş bir anlaşmanın sonucudur. İsveç Büyükelçiliği’nin himayesi altında Kıbrıs Barış Sürecinin Dini Ayağı (RTCYPP) çerçevesinde 2014 yılında anlaşmaya varılmış ve Kıbrıs Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Sayın Kasoulides’in tam desteği alınmıştır.

Kıbrıs Müftüsü’nün organize ettiği kutsal ziyaretler, RTCYPP Ofisi tarafından koordine edilmekte ve UNFICYP (Kıbrıs’taki Birleşmiş Milletler Barış Gücü) tarafından kolaylaştırılmaktadır. Bu, 2014 yılından beri söz konusu çerçeve anlaşma dahilindeki dokuzuncu kutsal ziyarettir.

Turkish translation of English press release

Posted in Press Releases.