Press Release 27.9.17 TR

Kıbrıs Barış Sürecinde Dini Yol Ofisi Kıbrıs'ta İnsan Hakları Üçüncü Yuvarlak Masa Toplantısını Yapıyor

Kıbrıs Barış Sürecinde Dini Yol Ofisi (RTCYPP), inanç toplulukları ve ortak sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile birlikte İnsan Hakları Yuvarlak Masa Toplantısı’nın üçüncüsünü, 28 Eylül 2017 tarihinde Home for Cooperation’da (Dayanışma Evi) düzenliyor. Toplantının temel amacı, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR) Ofisi'nin "Beyrut Deklarasyonu" nu ve 18 Taahhüdü’ nü de içeren " Haklar için İnanç Girişimini” ve 2012’de kabul edilen "Rabat Eylem Planı’nın” devamını Kıbrıs’taki inanç topluluklarına sunma fırsatı sağlamaktır.

"Haklar için İnanç Girişimi”, OHCHR tarafından Mart 2017'de Beyrut'ta yapılan uzman atölye çalışmasıyla başlatılmış ve din veya inanç alanındaki paydaşlara hitap etmiştir. Girişim, dinler ve insan hakları arasında disiplinlerarası diyalog için alan yaratmayı, insan haklarının korunduğu ortamlarda dinlerin veya inançların bireysel ve toplumsal alanda ifadesinin gelişip büyümesini amaçlıyor.

"Beyrut Bildirgesinde" yer alan 18 Taahhüt, dini liderleri ayrımcılık, düşmanlık ya da şiddete teşvik eden, ırksal ya da dinsel nefrete karşı hazırlanan 2012 "Rabat Eylem Planı’nda yer alan üç temel sorumlulukla ilgili somut adımlar atmaya yönelik önlemleri almak üzere formüle edilmiştir. Üç temel sorumluluk şunlardır:

  • Şiddet, düşmanlık veya ayrımcılığa neden olabilecek hoşgörüsüzlük mesajlarının kullanılmasından kaçınmak
  • Hoşgörü karşıtı, ayrımcı stereotip ve nefret dolu konuşmalara karşı açıkça karşı olduğunu söylemek
  • Şiddetin, asla nefreti kışkırtmaya tepki olarak tolere edilmeyeceğinde açık olmak

18 Taahhütte yer alan bazı konular şunlardan oluşuyor:

  • Azınlıklara mensup herkesin haklarını savunmak;
  • Şiddet, ayrımcılık veya düşmanlığa yol açan nefret savunuculuğunu içeren her durumu kamuoyuna açıklamak;
  • Müfredat, öğretim materyalleri ve ders kitaplarında evrensel insan hakları normları ve standartlarıyla çelişen yorumları, tespitleri veya diğer dini görüşleri gözlemlemek
  • Cinsiyet eşitsizliğini ve zararlı stereotipleri kalıcı hale getiren veya cinsiyete dayalı şiddete izin veren dini yorumları tekrar gözden geçirmek

RTCYPP Ofisi, OHCHR ve Din ve İnanç Özgürlüğü Özel Raportörü (FORB) ile işbirliği içinde 2013 yılında ilk kez İnsan Hakları Yuvarlak Masa Toplantısı'nı gerçekleştirdi. Kıbrıs'ta ilk kez inanç toplulukları bölünmüş adanın her iki tarafındaki sivil toplum ortaklarıyla biraraya geldi ve din ve inanç özgürlüğü ile ilgili konuları ele alarak tartıştı. İnsan Hakları İkinci Yuvarlak Masa Toplantısı, Ekim 2015'te OHCHR Ofisi ve FORB Özel Raportörü’nün işbirliğiyle düzenlendi. Toplantıda, kutsal mekânlara erişim hakkı ve bu mekânların restorasyonu, din özgürlüğünü teşvik etmek için eğitimin bir araç olmasının önemi konusuna odaklanıldı. RTCYPP’nin 2017 Yuvarlak Masa İnsan Hakları toplantısında, Haklar için İnancın ada genelinde kadınlar, erkekler ve çocuklar için uygulanması konusunda somut yollar tartışılacaktır.

Turkish Translation of English press release

Posted in Uncategorised.