UNOFFICIAL TRANSLATION

Kıbrıs’ın Dini Liderlerinin Ortak Açıklaması – 14 Şubat 2019

Tampon Bölgedeki Tarihi Aziz James Kilisesi

Biz, Kıbrıs’ın dini liderleri olarak, Aziz James Kilisesi’nin bir kısmının çöktüğüne dair haberleri büyük bir elemle karşıladık ve 2014 yılından beri süregiden ortak çabalarımızın bu trajediyi önleyememiş olmasından dolayı derin bir hayal kırıklığı içerisinde bulunmaktayız.

Biz, UNFICYP, Kültürel Miras Teknik Komitesi’nin Lefkoşa Master Planı ile birlikte bu konuya derhal dikkat çekmesini memnuniyetle karşılamaktayız. Kıbrıs’taki tüm dini yapıların gerçek sahiplerinin sürece doğrudan müdahil edilmesi, kendilerine danışılması gerektiği ilkesini anımsatıyoruz ve bu açıdan Birleşmiş Milletler ile olan diyalogu takdir etmekteyiz.

Tanrı inancı doğrultusunda, 2014 yılından beri, sadece Aziz James tarihi binasının değil, aynı zamanda Tampon Bölge’nin Yeşil Hattı’nda yer alan bir diğer yapı olan Aziz George’un da güçlendirilip restore edilmesinin acil bir ihtiyaç olduğu yönündeki ortak talebimizi yinelemekteyiz.

Bir ibadet mekanının önemi, inşa edildiği taşların çok ötesine geçmektedir. Yıkımı ise, ortak dini ve kültürel mirasımıza saygı gösterilmediği anlamına gelmektedir.

Kıbrıs’taki başlıca beş dini topluluğun liderleri olarak, Kıbrıs’ın dini ve kültürel mirasının parçası olan tüm ibadet mekanlarına, müminlerimiz için kutsal sayılan tüm yerlere saygı ve özen gösterilmesini, bunların korunmasını ve restore edilmesini, birlikte, birer kardeş gibi omuz omuza sağlama taahhüdünde bulunuyoruz.

Dini özgürlüğe yönelik işbirliğimiz ve ortak çabalarımızın samimi birer destekçisi oldukları için Kıbrıs Barış Sürecinde Dini Yol (RTCYPP) olarak da bilinen, barış için dini liderlerin diyaloguna ev sahipliği yapan İsveç Büyükelçiliği’nin tam desteğinden dolayı müteşekkiriz.

Bu trajedi karşısında, bir kez daha bu sürece müdahil olan herkesin tam işbirliğinde bulunmasını talep ediyoruz ve 2017 yılı Mart ayından beri bu iki Bizans yapısının sorumluluğunu üstlenmede ve bu binaların gerçek sahipleri de dahil olmak üzere tüm paydaşların desteğiyle derhal yenilenmesinde mutabık olan Kültürel Miras Teknik Komitesi’nin çabalarına duacıyız.

Umuyoruz ki, 26 Şubat günü iki siyasi liderin gerçekleştireceği toplantı, bu iki tarihi binanın güçlendirilmesi ve restore edilmesinin önündeki tüm engellerin kaldırılması yönünde onlara görüş alışverişinde bulunma fırsatı sunacaktır.

Tampon Bölge’deki tarihi binaların korunmasında yapıcı ve proaktif bir sürecin işlemesine dair umudumuzu dile getirir, Kıbrıs’ta bir başka ibadet mekanının harabeye dönüşmesinden bizi koruması için dua ederiz.

 

Çok Muhterem EkselanslarıII. Chrysostomos
Nova Justiniana ve Tüm Kıbrıs’ın Başpiskoposu

Ekselansları Dr Talip Atalay
Kıbrıs Müftüsü

Ekselansları Yousef Soueif
Kıbrıs Maronit Kilisesi’nin Başpiskoposu

Ekselansları Khoren Doghramadjian
Kıbrıs Ermeni Apostolik Ortodoks Kilisesi’nin Başpiskoposu

Sayın Peder Jerzy Kraj
Latin Patrik Vekili

Current state of the Church of St James

Church of St James prior to 8 February, 2019

Church of St George

Posted in Uncategorised.