Press Release 7.2.18 TR

BM Genel Sekreteri Özel Temsilcisi ve BM Kıbrıs Barış Gücü Misyon Şefi, Dünya Dinler-arası Uyum haftası boyunca RTCYPP’nin barış inşası çabalarına destek veriyor

7 Şubat 2018 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kıbrıs Özel Temsilcisi ve UNFICYP (Birleşmiş Milletler Kıbrıs Barış Gücü) Şefi Sayın Elizabeth Spehar, Kıbrıs’ın dini liderleri için yüksek önem arz eden mezarlıkları ve belli başlı dini anıtları ziyaret etmiştir. Kıbrıs Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu II. Chrysostomos ve Kıbrıs Müftüsü Dr. Talip Atalay ziyareti ve UNFICYP’nin verdiği desteği memnuniyetle karşılamıştır.

Neapolis Piskoposu Porfyrios ve Hala Sulkan Tekkesi’nden İmam Şakir Alemdar, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kıbrıs Özel Temsilcisi’ni, ziyaret edilen dini anıtların durumu ve bu ibadet mekanlarına erişim ve mekanların restorasyonu konularında inanç topluluklarının karşılaştıkları bazı zorluklar konusunda bilgilendirmiştir. Özel Temsilci Spehar, Kıbrıs Barış Sürecinde Dini Yol Ofisi'ne (RTCYPP) ziyareti organize etmesinden dolayı teşekkür etti ve bu vesile ile dini özgürlükler, birlikte yaşam, barış ve uzlaşı konularında Kıbrıs’ın dini liderlerinin ortaya koydukları ortak savunuculuk çabalarına olan desteğini ifade etmiştir.

Ziyaret, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından karşılıklı anlayış ve dinler-arası diyalogun barış kültürünün önemli boyutlarını oluşturduğu düşüncesinden hareketle ilan edilen Dünya Dinler-arası Uyum Haftası’nın son gününde gerçekleşmiştir. Dini anıtlara ortak saha ziyareti, RTCYPP çerçevesi dahilinde Kıbrıs’ın dini liderlerinin dini özgürlüklerin savunulması ve Kıbrıs’taki tüm dini anıtların korunması amacıyla dayanışma içerisinde birlikte çalıştıklarına dair olumlu bir örnek sunmaktadır.

İsveç Büyükelçiliği maslahatgüzarı Sayın Peter Kvist ve RTCYPP İdari Koordinatörü Sn. Salpy Eskidjian, ziyarete eşlik ettiler. RTCYPP, 2009 yılında İsveç Büyükelçiliği çatısı altında başlatılan, yerel düzeyde daha önce eşi görülmemiş bir güven tesisi ve barış inşası çabasıdır.

 

Turkish translation of English press release.

Posted in Press Releases.