Press Release 19.1.18 TR

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, Güvenlik Konseyi’ne sunduğu raporunda Dini Yol Ofisi’nin (RTCYPP) güven artırıcı tedbirlerini onaylamaktadır

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri António Guterres, en son yayımladığı 6 aylık raporunda Kıbrıs’ta dini liderlerin adada yaşayan topluluklar arasında güven inşa etmeye dönük olarak kısa süre önce attıkları adımları onaylamakta ve dini mekanlara erişimle ilgili olanlar da dahil olmak üzere ibadet özgürlüğü üzerindeki tüm kısıtlamaların kaldırılması gerektiğini tavsiye etmektedir.

Genel Sekreter, İsveç Büyükelçiliği himayesinde Kıbrıs Barış Sürecinde Dini Yol Ofisi’nin (RTCYPP) desteklediği üzere Kıbrıs’ta dini liderlerin ortak diyalog ve dini özgürlüğün teşviki konusundaki taahhütlerini takdir ettiğini ifade etmektedir.

António Guterres, RTCYPP ile ilgili olarak, dini liderlerin daha önce eşi görülmemiş şekilde ortak bir girişim etrafında birleşerek “din adamları, rahibe ve farklı dini kurumlarda çalışan ancak din adamlarından olmayan kişilere yönelik olarak Yunanca ve Türkçe dil sınıflarını” kabul etmelerinin önemini vurgulamaktadır. Genel Sekreter aynı zamanda Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Ofisi (OHCHR) ile işbirliği içerisinde RTCYPP’nin düzenlediği İnsan Hakları üçüncü Yuvarlak Masa Toplantısı’nı Kıbrıs’taki 16 dini grup ve sivil toplum kurumundan temsilcileri bir araya getiren çabaları için memnuniyetle karşılamaktadır.

Genel Sekreter aynı zamanda önemli bir güven artırıcı tedbir olarak kutsal yolculuklar ve dini hizmetlerin önemini takdir etmektedir. Bu çerçevede, RTCYPP’nin başarılarından biri olan Hala Sultan Tekkesi’ne yapılan özel ziyaretleri vurgulamıştır. Hala Sultan Tekkesi’nde UNFICYP ve Kıbrıs Müftülüğü’nün işbirliği ve Kıbrıs Kilisesi Başpiskoposu’nun tam desteğiyle Türk kökenli toplamda 2270 Müslüman hacı, raporlama dönemi içerisinde dua edebilmiştir.

Güvenlik Konseyi’ne sunulan raporda, UNFICYP’nin kuzeyde kolaylaştırılmasıyla görevli olduğu dini hizmetlere yönelik başvuru sayısında ve bu tür hizmetlere yönelik onay sayısında 2016 yılının aynı dönemine kıyasla yaşanan düşüşü endişeyle karşıladığından söz etmektedir. Genel Sekreter, Birleşmiş Milletler’in Kıbrıs Misyonu’nun, adadaki dini ibadeti zedeleyen diğer kısıtlamalar konusunda da –güneydeki camilerde dini ibadete ilişkin süre kısıtlaması da dahil olmak üzere- endişeli olmayı sürdürdüğünü belirtmektedir.

Genel Sekreter’in Kıbrıs’a ilişkin 6 aylık faaliyet raporu (Referans: S/2018/25) Birleşmiş Milletler Genel Konseyi üyelerine, UNFICYP’nin görev süresinin altı ay daha uzatılmasının görüşüldüğü sırada 17 Ocak tarihinde sunulmuştur.

Birleşmiş Milletler’in Kıbrıs’tan sorumlu Genel Sekreteri’nin raporları her sene iki kez yayımlanmakta ve UNFICYP’nin faaliyetlerini ve adadaki siyasi gelişmeleri kapsamaktadır.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin RTCYPP’ye yönelik yaptığı atıfların tam alıntısı aşağıda yer almaktadır.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Kıbrıs faaliyetlerine dair 6 aylık raporundan alıntı (9 Ocak)

Paragraf 24. Dini mekanlarda ibadet etme ve buraları ziyaret etmeye dair fırsatlar, her iki toplulukta da önem arz etmeyi sürdürmektedir. Raporlama dönemi içerisinde UNFICYP, 5.375’i aşkın kişinin ya tampon bölgede ya da diğer kesimde talep edilen geçişler esnasında 34 dini ve anma faaliyetine katılmasını kolaylaştırmıştır. Bunların 27’si kuzeyde, 7’si ise tampon bölgede gerçekleşmiştir. 2016 yılının aynı döneminde, toplamda 36 ayin ve anma faaliyeti gerçekleşmiştir (bunların 29’u kuzeyde, 7’si tampon bölgede olmuştur). Öte yandan, UNFICYP, sırasıyla 26 Haziran, 5 Eylül ve 29 Kasım tarihlerinde Kıbrıs’ın kuzey kısmında yaklaşık 2270 müminin Larnaka’daki Hala Sultan Tekkesi camiine geçişini kolaylaştırmıştır. 29 Kasım tarihindeki kutsal ziyaret, 2014 yılında dini liderlerin ortak anlaşmasının ardından gerçekleşen on birinci ziyaret olmuştur.

Paragraf 25. Bu tür olayların önemli bir güven artırıcı tedbir oluşturduğu göz önüne alındığında UNFICYP, 2016 yılının aynı dönemiyle karşılaştırıldığında, kolaylaştırmakla yükümlü olduğu dini hizmetlere yönelik başvuru sayısının ve bu tür hizmetlere verilen onayın sayısının azalmasını endişeyle karşılamaktadır. Misyon, güneydeki camilerde dini ibadet saatlerinin sınırlandırılması dâhil, adada dini ibadetin engellenmesine ilişkin tüm kısıtlamalar kaldırılmalıdır.

Paragraf 26. Kıbrıs’ın dini liderleri, İsveç Büyükelçiliği himayesinde Kıbrıs Barış Sürecinde Dini Yol Ofisi’nin çerçevesinde ve UNFICYP’ni süregiden desteğiyle dini özgürlüğün teşviki ve ortak diyaloga yönelik taahhütlerini sürdürmektedirler. Raporlama dönemi içerisinde, dini liderler, din adamları, rahibeler ve farklı dini kurumlarda çalışan ancak din adamlarından olmayan kişiler için Yunanca ve Türkçe dil sınıflarını kabul ederek daha önce eşi görülmemiş bir ortak girişimde bulunmuşlardır. Katılımcılar, her hafta tampon bölgede bir araya gelmişler; bu durum dini kurumlar arasında diyalog ve işbirliği döngüsünü genişletmiştir.

Paragraf 27. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Ofisi OHCHR ile işbirliği çerisinde, 28 Eylül tarihinde Kıbrıs Barış Sürecinde Dini Yol Ofisi’nin 2013 yılından beri üçüncü kez insan hakları yuvarlak masa toplantısını gerçekleştir MİŞTİR. OHCHR, Beyrut Deklarasyonu yoluyla 2017 yılı Mart ayında başlatılan bir girişim olan “Haklara Yönelik İnanç” girişimini tanıtmıştır. Buna göre; inanç temelli sivil toplum aktörleri, “dini inançlar veya inanç görüşlerini kişinin elinden alınamayacak yetkilerin tümünü korumak üzere bir kaynak olarak” tanımıştır. 16 din grubu ve sivil toplum kuruluşundan dini liderler ve temsilciler, Kıbrıs’taki tartışmaya katılmışlar; Beyrut Deklarasyonu ve 18 Taahhüt, Kıbrıs Barış Sürecinde Dini Yol Ofisi tarafından Türkçe ve Yunancaya çevrilmiştir.

Turkish translation of English press release.

Posted in Press Releases.