RTCYPP Ofisi’nin Açıklaması

RTCYPP Ofisi’nin Açıklaması

26 Temmuz 2021

Kıbrıs’ın Dini Liderleri, Kıbrıs Müftülüğü görevi son bulan Prof. Dr. Talip Atalay’a en içten takdir, teşekkür ve saygılarını sunar; kendilerine yeni görevinde başarılar diler. Kendisiyle çalışmış olan herkesin; samimi, kibar ve nazik üslubu ve onurlu, dürüst, doğru ve cesur duruşu ile tanımladığı Atalay, onu tanıyan herkes tarafından özlenecek.

Prof. Dr. Atalay, Kıbrıs tarihinde, Kıbrıs’taki tüm dini liderler ve inanç toplulukları ile etkili iletişim halinde olan ilk müftüydü. On yıl boyunca, Kıbrıs Bağımsız Rum Ortodoks Kilisesi’nin başkanı olan Başpiskopos II. Chrysostomos ile birlikte; adanın inanç topluluklarının birbirlerini anlayarak uzlaşmaya varmasını sağlamak, güven köprüleri kurmak ve adadaki dini toplulukların dinlerini özgürce ifa edebilmelerini sağlamak adına dur durak bilmeden çalıştı.

Kendisi; Ermeni, Maruni ve Latin Katolik dini liderlerini de anlayış, dayanışma, insan hakları ve barış dilinin merkezde olduğu bir dönüşüm yolculuğuna katılmaya davet ettiler.

Kendi dini öğretilerinden ilham alan Kıbrıs’ın beş büyük dini lideri, değişim yaratma konusundaki güçlü kararlılıkları sayesinde, daha önce eşi benzeri görülmemiş adımlar atarak; din ve vicdan özgürlüğü, insan hakları, barış ve uzlaşma alanlarında hep birlikte somut ve tarihi gelişmelere imza atmayı başardılar.

2011 yılından bu yana; Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, BM Genel Sekreteri ve Kıbrıs İyi Niyet Misyonu, UNFICYP, BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, Din Özgürlüğü Özel Raportörleri, AGİT Demokratik Kurumları ve İnsan Hakları Ofisi, Avrupa Komisyonu, ABD Dış İşleri Bakanlığı ve Kıbrıs’taki diplomatik camia gibi farklı uluslararası kuruluşlar tarafından dile getirilen ortak söylemler ve tanıklıklar dinlendi, tanındı ve takdir edildi. Yanı sıra; siyasi liderler, UNFICYP, Kayıp Şahıslar Komitesi, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, Kıbrıs’ın yerel siyasi partileri, belediyeleri, kadın grupları, akademisyenleri ve sayısız sivil toplum kuruluşları ile iletişime geçerek ilişkiler kurdular.

Atalay süreç boyunca; ilkelerinden, samimi tavrından, değerlerinden, inancından ve görüşlerine bağlı duruşundan hiç taviz vermedi. Eleştirilere, yanlış anlaşılmalara, hatta saldırılara rağmen; gerçeği aramaya, sevgiyi öğretmeye ve adaleti savunmaya devam etti.

İsveç Büyükelçiliği’nin himayesindeki Kıbrıs Barış Sürecinde Dini Yol Ofisi’ndeki tüm ilgililer ve Kıbrıs’ın dini liderlerinin tamamı olarak, Prof. Dr. Atalay’a; güvenilirliği, daimi desteği ve liderliği için içtenlikle teşekkür ediyor ve gelecek için en iyi dileklerimizi sunuyoruz.

Prof. Dr. Atalay, Aralık 2010 tarihinden, görevinin sona erdiği 17 Temmuz 2021 tarihine kadar Kıbrıs Müftüsü olarak görev yapmıştır.

 

Basın Bildirisi “Kıbrıs’ın Dini Mirası” Website Üzerinde

Basın Bildirisi

“Kıbrıs’ın Dini Mirası” Website Üzerinde

2 Ağustos 2021

İsveç'in Kıbrıs Büyükelçiliği himayesinde Kıbrıs Barış Sürecinin Dini Yolu Ofisi (RTCYPP) ve Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) Kıbrıs ofisi, website üzerinden “Kıbrıs’ın Dini Mirası” projesinin (https://www.cyreligiousheritage.org/) başlangıcını ilan etmektedir.

Söz konusu website, Larnaka ve Girne ilçelerinden başlayarak, yakında Lefkoşa ilçesinden itibaren adanın geri kalanının da dahil olacağı şekilde, fotoğraflar ve arka plan bilgileri de dahil olmak üzere Hıristiyan ve Müslüman ibadethaneleri ve mezarlıklarına ilişkin interaktif bir harita içermektedir. Basit, açıklayıcı ve tarafsız bir şekilde sunulan kitap, ilgilenen herkesin adanın dini mirasının mevcut durumuna tanık olmasını ve hakkında daha fazla bilgi edinmesini sağlıyor.

RTCYPP’nin kuruluşunun en başından itibaren Dini Liderler, din ve ibadet özgürlüğü ve tüm kutsal mekanlara erişim serbestliği de dahil olmak üzere Kıbrıs’ın ortak dini mirasının korunması, restorasyonu, renovasyonu ve ibadeti savunmaktadır. 2011 yılından beri dini özgürlüğün evrensel değerlerini teşvik etmek üzere birlikte çalıştılar ve diğerlerini de onlara katılmaya davet ettiler.

Bugün açılan Kıbrıs’ın Dini Mirası websitesi, Almanya’daki Münster Üniversitesi’nden Dr. Thorsten Kruse’nin başkanlığında 2019 yılında başlayan Kıbrıs’ın Dini Mirası projesi kapsamındadır. Sonuç, Hıristiyan ve Müslümanlara ait dini yapılar ve mezarlıkların yan yana oldukları ve daha önce eşi benzeri görülmemiş bir araştırma yayını oldu. Yayının ismi ise, “Kıbrıs’ın Dini Mirası – Girne ve Larnaka İlçelerinde bir Araştırma” olup, Girne ilçesinde Hıristiyanlara ait yapılar ve sit alanları ile Larnaka ilçesinde Müslümanlara ait yapılar ve sit alanlarını haritalandırmaktadır. Proje, Hollanda Dışişleri Bakanlığı’nın İnsan Hakları Fonu tarafından fonlanmakta ve Lefkoşa’daki Hollanda Büyükelçiliği tarafından sahada desteklenmektedir. Kıbrıs’ın Dini Mirası websitesi, kitapçıktaki tüm bilgileri ve buna ek olarak FES tarafından fonlanan, interaktif bir harita platformunda (https://www.cyreligiousheritage.org/map) Lefkoşa ilçesine yönelik daha fazla araştırmayı da içermektedir.

https://www.cyreligiousheritage.org/map.

Proje halihazırda Kıbrıs’ın Dini Liderleri’nin desteklediği RTCYPP Ofisi tarafından koordine edilmektedir.

Adanın zengin dini mirası hakkında daha fazla şey öğrenmek için websiteye tıklayın ve dini özgürlük hakkını koruyup desteklemek üzere bize katılın.