Η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΒΗΡΥΤΟΥ ΚΑΙ ΟΙ 18 ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ "ΠΙΣΤΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ"

Μια πρωτοβουλία του Γραφείου του Ύπατου Αρμοστή του ΟΗΕ για τα Ανθρωπινά Δικαιώματα (OHCHR)

"Δρώντας αποφασιστικά και άμεσα κατά της μισαλλοδοξίας, των στερεότυπων που εισάγουν διακρίσεις και της ρητορικής μίσους"

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η πρωτοβουλία "Πίστη για τα Δικαιώματα" δρομολογήθηκε απο το Γραφείο του Ύπατου Αρμοστή του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (OHCHR) τον Μάρτιο του 2017 σε εργαστήρι εμπειρογνωμόνων στη Βηρυτό.

Απευθύνεται σε ενδιαφερόμενους φορείς που δραστηριοπιούνται στους τομείς της θρησκείας και της πίστης. Σκοπός της πρωτοβουλίας, να παράσχει χώρο για ένα διεπιστημονικό διάλογο σχετικά με την θρησκεία και τα ανθρώπινα δικαιώματα, διατυπώνοντας τη θέση ότι τόσο οι ατομικές όσο και οι συλλογικές εκφράσεις θρησκείας ή πίστης αναπτύσσονται και ευημερούν σε περιβάλλοντα όπου τα ανθρώπινα δικαιώματα προστατεύονται. Οι 18 Δεσμεύσεις που περιλαμβάνει η "Διακήρυξη της Βηρυτού" είναι διαμορφωμένες με τέτοιο τρόπο ώστε να αναλαμβάνονται συγκεκριμένες δράσεις σχετικά με τις τρεις βασικές ευθύνες των θρησκευτικών ηγετών όπως αυτές διατυπώνονται στο Σχέδιο Δράσης του Ραμπάτ 2012 σχετικά με την απαγόρευση της υπεράσπισης του εθνικού, φυλετικού ή θρησκευτικού μίσους που συνιστά υποκίνηση σε διακρίσεις, εχθρότητα ή βία.

Οι τρεις βασικές ευθύνες είναι:
– οι θρησκευτικοί ηγέτες οφείλουν να απέχουν από τη χρήση μηνυμάτων μισαλλοδοξίας ή εκφράσεων που ενδέχεται να υποκινήσουν βία, εχθρότητα ή διακρίσεις– Οι θρησκευτικοί ηγέτες έχουν να παίξουν πολύ σημαντικό ρόλο στην καταδίκη της μισαλλοδοξίας, των διακρίσεων βάσει στερεότυπων, και των περιστατικών ρητορικής μίσους
– Οι θρησκευτικοί ηγέτες οφείλουν να είναι ξεκάθαροι στο ότι δεν μπορεί να υπάρξει ανοχή στην βία ως απάντηση στην υποκίνηση μίσους (για παράδειγμα δεν μπορεί να δικαιολογείται η βία λόγω προηγούμενης πρόκλησης).

Μερικά από τα ζητήματα που αναδεικνύονται στις 18 Δεσμεύσεις είναι:

– Πρόασπιση των δικαιωμάτων όλων των ατόμων που ανήκουν σε μειονότητες
– Δημόσια καταγγελία όλων των περιπτώσεων υπεράσπισης του μίσους που υποκινεί τη βία, τις διακρίσεις ή την εχθρότητα
– Παρακολούθηση ερμηνειών, προσδιορισμών ή άλλων θρησκευτικών απόψεων που έρχονται σε πλήρη αντίθεση με τους καθολικούς κανόνες και τα πρότυπα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και περαιτέρω βελτίωση των προγράμματα σπουδών, διδακτικού υλικού και βιβλίων
– Επανεξέταση θρησκευτικών ερμηνείων που ενδεχομένως να διαιωνίζουν την ανισότητα των φύλων και τα επιβλαβή στερεότυπα ή ακόμα επιδοκιμάζουν τη βία που βασίζεται στο φύλο

 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟ ΔΙΑΛΟΓΟ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ (RTYCPP)

Το 2013 το Γραφείο για τον Θρησκευτικό Διάλογο στο πλαίσιο της ειρηνευτικής διαδικασίας για το Κυπριακό (RTYCPP) συγκάλεσε την πρώτη Συνάντηση Στρογγυλής Τραπέζης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, σε συνεργασία με τον Ύπατο Αρμοστή του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τον Ειδικό Εισηγητή για την Ελευθερία της Θρησκείας ή των Πεποιθήσεων. Για πρώτη φορά οι κοινότητες πίστεως της Κύπρου συνευρέθηκαν με εταίρους της κοινωνίας των πολιτών και από τις δυο πλευρές της νήσου, για να συζητήσουν ζητήματα σχετικά με την ελευθερία της θρησκείας ή των πεποιθήσεων.

Η δεύτερη Συνάντηση Στρογγυλής Τραπέζης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα πραγματοποιήθηκε τον Οκτώβρη του 2015, και πάλι σε συνεργασία με τον Ύπατο Αρμοστή του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τον Ειδικό Εισηγητή για την Ελευθερία της Θρησκείας ή των Πεποιθήσεων. Εκεί η συζήτηση επικεντρώθηκε στο δικαίωμα πρόσβασης σε ιερούς χώρους και την αναστήλωση αυτών, καθώς και στη χρήση της παιδείας ως εργαλείο προώθησης των θρησκευτικών ελευθεριών.

Στις 28 Σεπτεμβρίου 2017 το Γραφείο για τον Θρησκευτικό Διάλογο στο πλαίσιο της ειρηνευτικής διαδικασίας για το Κυπριακό συγκάλεσε, στο Σπίτι της Συνεργασίας, την τρίτη Συνάντηση Στρογγυλής Τραπέζης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, μαζί με αντιπροσώπους των κοινοτήτων πίστεως και εταίρους της κοινωνίας των πολιτών. Βασικός στόχος της συνάντησης ήταν να παράσχει στο Γραφείο του Ύπατου Αρμοστή του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα την ευκαιρία να παρουσιάσει στις κοινότητες πίστεως την πρωτοβουλία γνωστή ως "Πίστη για τα Δικαιώματα", περιλαμβανομένης της "Διακήρυξης της Βηρυτού" αλλά και των 18 Δεσμεύσεων σε συνέχεια του Σχεδίου Δράσης του Ραμπάτ 2012. Διαβάστε περισσότερα>>

ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΤΟΥ ΡΑΜΠΑΤ+5

Στο Συμπόσιο του Ραμπάτ+5, που θα διεξαχθεί στο Ραμπάτ του Μαρόκου στις 6-7 Δεκεμβρίου, το Γραφείο για τον Θρησκευτικό Διάλογο στο πλαίσιο της ειρηνευτικής διαδικασίας για το Κυπριακό θα υπογραμμίσει τις κοινές προσπάθειες και την ενιαία φωνή των θρησκευτικών ηγετών της Κύπρου κατά όλων των μορφών επιθέσεων, τρομοκρατίας και βίας, περιλαμβανομένης της βίας κατά των γυναικών και κοριτσιών. Κατόπιν πρόσκλησης του Ύπατου Αρμοστή του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, η εκτελεστική διευθύντρια του Γραφείου για τον Θρησκευτικό Διάλογο στο πλαίσιο της ειρηνευτικής διαδικασίας για το Κυπριακό, θα μιλήσει για την άνευ προηγουμένου πρωτοβουλία που αναλήφθηκε μαζί με τους θρησκευτικούς ηγέτες της Κύπρου, τις διάφορες κοινότητες πίστεως και φορείς της κοινωνίας των πολιτών, για την προώθηση και σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θρησκευτικών ελευθεριών στο νησί.

Στο Συμπόσιο, που συνδιοργανώνουν η Κυβέρνηση του Μαρόκου και το Γραφείο του Ύπατου Αρμοστή του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, σε συνέχεια του Σχεδίου Δράσης του Ραμπάτ και της Διακήρυξης της Βηρυτού για την "Πίστη για τα Δικαιώματα", θα τιμηθεί η πέμπτη επέτειος του Σχεδίου Δράσης του Ραμπάτ σχετικά με την απαγόρευση της υπεράσπισης του εθνικού, φυλετικού ή θρησκευτικού μίσους που συνιστά υποκίνηση σε διακρίσεις, εχθρότητα ή βία. Οι συμμετέχοντες θα προβούν σε αποτίμηση της υλοποίησης του Σχεδίου Δράσης του Ραμπάτ από το 2012 και εντεύθεν, ενώ παράλληλα θα αναλύσουν τους τομείς προτεραιότητας και θα περιγράψουν καλές πρακτικές βάσει υφιστάμενων προγραμμάτων ανά τον κόσμο. Επίσης θα προσδιορίσουν τρόπους στήριξης υφιστάμενων και νέων προγραμμάτων σχετικά με την "Πίστη για τα Δικαιώματα" σε τοπικό επίπεδο και συμπληρωματικά με το Σχέδιο Δράσης του Ραμπάτ.

Το Γραφείο του Ύπατου Αρμοστή του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα αποσκοπεί στην κατάρτιση καταλόγου διαφόρων παραγόντων και προγραμμάτων ώστε να εντοπιστούν οι υφιστάμενες ελλείψεις και να καθοριστεί η ανάπτυξη ικανοτήτων. Ευχή είναι ο κατάλογος αυτός να ενισχύσει την ικανότητα των υφιστάμενων μηχανισμών του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, παρέχοντας στους εν λόγω μηχανισμούς επίκαιρη και ακριβή ανάλυση σχετικά με το περιβάλλον, τη δυναμική αλλά και ενδείξεις έγκαιρης προειδοποίησης για περιστατικά που οδηγούν σε θρησκευτικές συγκρούσεις ή βία που διαπράττεται στο όνομα της θρησκείας.

ΠΗΓΕΣ

Συμβάλλοντας στην πρωτοβουλία "Πίστη για τα Δικαιώματα", το Γραφείο για τον Θρησκευτικό Διάλογο στο πλαίσιο της ειρηνευτικής διαδικασίας για το Κυπριακό, έχει μεταφράσει στα ελληνικά και τα τουρκικά, την Διακήρυξη της Βηρυτού και τις 18 Δεσμεύσεις.

 Κατέβασε σε μορφή PDF την Διακήρυξη σε τρεις γλώσσες

Διακήρυξη της Βηρυτού για την "Πίστη για τα Δικαιώματα - EN / GR / TR

Οι 18 Δεσμεύσεις - EN / GR / TR

Πίστη για τα Δικαιώματα - 'Εκθεση και προοπτικές

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Ύπατου Αρμοστή του ΟΗΕ για τα Ανθρωπινά Δικαιώματα.