ΘΡΗΣΚΕΙΑ, ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Εισαγωγή

Το Γραφείο για τον Διάλογο ανάμεσα στους Θρησκευτικούς Ηγέτες της Κύπρου υπό την Αιγίδα της Πρεσβείας της Σουηδίας (RTCYPP) είναι μια πρωτοβουλία οικοδόμησης ειρήνης με τους θρησκευτικούς ηγέτες της Κύπρου που δεσμεύονται να εργαστούν μαζί για τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ειρήνη και τη συμφιλίωση. Το Γραφείο του RTCYPP, που εδρεύει στο Σπίτι Συνεργασίας, ιδρύθηκε το 2011 για να ενθαρρύνει, να διευκολύνει και να εξυπηρετήσει το διάλογο και τις προσπάθειες των θρησκευτικών ηγετών για τη θρησκευτική ελευθερία και την ειρήνη στην Κύπρο και να συνεισφέρει θετικά και εποικοδομητικά στις ειρηνευτικές συνομιλίες της Κύπρου.

Ο Αρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος Β 'και ο Μουφτής Ταλίπ Αταλάι είναι οι πρώτοι θρησκευτικοί ηγέτες της Κύπρου για πάνω από πέντε δεκαετίες, οι οποίοι δημιούργησαν μια επιτυχή συνεργασία μεταξύ τους με τη βοήθεια της Σουηδικής διευκόλυσης. Το 2012 ο Ελληνορθόδοξος Αρχιεπίσκοπος της Εκκλησίας της Κύπρου και ο Μουσουλμανός Μουφτής κάλεσαν τους ηγέτες της Μαρωνίτικης, της Ορθόδοξης Αρμενικής και της Λατινικής Καθολικής Εκκλησίας να συμμετάσχουν στις προσπάθειές τους να υποστηρίξουν τη θρησκευτική ελευθερία, τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ειρήνη στην Κύπρο.

Αρχικά μια ήσυχη πρωτοβουλία που ξεκίνησε το 2009, στην κατοικία του Σουηδού Πρέσβη στην Κύπρο, το RTCYPPεξελίχθηκε σε μια ενεργή προσπάθεια οικοδόμησης ειρήνης που βασίζεται σε τέσσερις πυλώνες: Να γνωρίσει και να οικοδομήσει εμπιστοσύνη μεταξύ των θρησκευτικών ηγετών και των αντίστοιχων θρησκευτικών κοινοτήτων, να προωθήσει μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, να υποστηρίξει το δικαίωμα ελεύθερης πρόσβασης και λατρείας σε εκκλησίες, τεμένη και μοναστήρια, να διασφαλίσει την προστασία όλων των θρησκευτικών μνημείων στην Κύπρο.

Το RTCYPPεπέφερε σημαντικά επιτεύγματα για τη θρησκευτική ελευθερία και τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Κύπρο, προωθώντας την δια-θρησκευτική και διακοινοτική επικοινωνία και συνεργασία. Μεταξύ άλλων, με την υποστήριξη και παρουσία Μουσουλμάνων και Χριστιανών θρησκευτικών ηγετών ή των εκπροσώπων τους, το RTCYPPσυνέβαλε στο άνοιγμα, την αναστήλωση και τον καθαρισμό πολλών παραμελημένων και κλειστών θρησκευτικών μνημείων ώστε να χρησιμοποιηθούν για λατρεία, μερικά για πρώτη φορά από το 1963 ή το 1974 και διευκόλυνε ειδικά προσκυνήματα στο Τέμενος HalaSultanαπό το 2014.

Οι θρησκευτικοί ηγέτες της Κύπρου υποστηρίζουν από κοινού τη θρησκευτική ελευθερία και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Έχουν υιοθετηθεί ιστορικές κοινές δηλώσεις και εκκλήσεις:

Κοινή Δήλωση για την Επανάληψη των Ειρηνευτικών Συνομιλιών (26 Φεβρουαρίου 2014)

Κοινή Δήλωση των Θρησκευτικών Ηγετών της Κύπρου, κατά όλων των μορφών επιθέσεων, τρομοκρατίας και βίας (24 Νοεμβρίου 2015)

Κοινή έκκληση για αγνοούμενους στην Κύπρο (9 Δεκεμβρίου 2016)

Κοινή Δήλωση Καταδίκης της Βίας Κατά των Γυναικών και των Κοριτσιών (8 Μαρτίου 2017)

Τον Ιούνιο του 2017, οι θρησκευτικοί ηγέτες εξέδωσαν δήλωση προς υποστήριξη των συνεχιζόμενων ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων στο CransMontana.

Το γραφείο για τον Διάλογο μεταξύ των Θρησκευτικών Ηγετών στην Κύπρο (RTCYPP)

Το Γραφείο του RTCYPPστοχεύει στην ενθάρρυνση της γνώσης, στην προάσπιση του σεβασμού και της κατανόησης και στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης μεταξύ των κοινοτήτων στην Κύπρο, με τις πρωτοβουλίες: «Γνωρίστε τον γείτονά σας: Σεβαστείτε ο Ένας τον Άλλον» - που προωθεί τη γνώση και το σεβασμό για τις διάφορες τιμητικές εορτές των θρησκευτικών κοινοτήτων στην Κύπρο, τη Στρογγυλή Τράπεζα του RTCYPPγια τα Ανθρώπινα Δικαιώματα - που ενθαρρύνουν το διάλογο για την θρησκευτική ελευθερία μεταξύ των θρησκευτικών κοινοτήτων και της κοινωνίας των πολιτών, μαζί με ένα σαφές μήνυμα επικοινωνίας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και την ιστοσελίδα.

 

Salpy Eskidjian

Executive Director

salpy@religioustrack.com

Clara Orstadius

Program Officer

clara@religioustrack.com