Μια ενημερωτική και εκπαιδευτική πρωτοβουλία για την εκμάθηση των εορτών των διαφορετικών θρησκευτικών κοινοτήτων στην Κύπρο

Μέρος της συνύπαρξης είναι να γνωρίζουν και να σέβονται τις πολιτιστικές, λογοτεχνικές, μουσικές, θρησκευτικές παραδόσεις και άλλη, ο ένας του άλλου. Στην περίπτωση της θρησκείας, η γνώση του τι είναι ιερό και σημαντικό για το άλλο ενισχύει το σεβασμό προς τον άλλο. Ο σεβασμός των διαφορών του άλλου συμβάλλει στην προώθηση και προστασία της θρησκευτικής ελευθερίας και πεποιθήσεων, ενός θεμελιώδους ανθρώπινου δικαιώματος, που κατοχυρώνεται στην Οικουμενική Διακήρυξη Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.